Vitamine B12

In mijn praktijk kom ik dagelijks in aanraking met patiënten die allerlei symptomen hebben van een vitB12 tekort. Deze verwijs ik eerst naar de huisarts voor een bloedonderzoek en niet zelden blijken ze een (ernstig) tekort te hebben. Ook met een waarde beneden 150 pg/ml knappen ze vaak op met een aanvulling van vitB12. Omdat vitB12 wateroplosbaar is kan er nooit over gedoseerd worden omdat dit niet in het lichaam wordt opgeslagen.
Bij een bloedonderzoek moet ook altijd het foliumzuur (=vitB11) gemeten worden omdat een te hoog foliumzuur gehalte een tekort aan vitB12 kan maskeren.

Hoeveel Vitamine B12 heb je nodig?
In Nederland wordt een ondergrens van 140 pml/l gebruikt. Anderen beweren dat een ondergrens van 300 pml/l beter is.
Als je uitgaat van een ondergrens in het bloed van 150 pml/l heeft 5-10% van de Nederlandse bevolking een tekort aan vitamine B12.
De Framingham-studie ging uit van een ondergrens van 258 pml/l en registreerde een tekort aan vitamine B12 bij 40,5 % van de bevolking ouder dan 65 jaar!
Dr. J. Chandy, een Engelse huisarts met veel ervaring in de behandeling van B12, hanteert de volgende waarden:
* serum B12-niveau van 300-450 pg/ml gering tekort
* serum B12-niveau van 200-300 pg/ml matig tekort
* serum B12 niveau onder de 200 pg/ml ernstig tekort

Oorzaken van vitB12 tekort:
Kinderen worden geboren met een serum-B12- niveau van ongeveer 2000 pml/l, wat gedurende het leven bij iedereen geleidelijk afneemt.
Daarnaast kan eenzijdige voeding, alcoholisme, roken en veelvuldig gebruik van antibiotica bijdragen aan een versnelde daling van de vitB12 spiegel.
Omdat de vitB12 in de darm verbonden wordt aan een bepaald eiwit kan het opgenomen worden in het bloed. Chronische maag-darm aandoeningen geven daarom ook een tekort, denk daarbij ook aan maagzuurremmers en cholesterolverlagers.

Klachten bij een tekort aan vitB12:
De diagnostische criteria zijn in 2 categorieën te verdelen:
A-criteria (specifiek vitB12 tekort)
Moeheid (Chronisch Vermoeidheids Syndroom)
Cognitieve hersenfunctiestoornissen: concentratiezwakte geheugenzwakte en/of woordvindingsstoornissen
Allergische klachten en/of auto-immuunproblemen
Problemen in de afweer (immuunsysteem) als terugkerende infecties
Huidproblemen als slecht genezende wondjes, ontstekingen
Bloedarmoede, slecht reagerend op ijzertoediening
Tandvleesproblemen
Krachtsvermindering in armen en benen
Prikkelingen, tintelingen, gevoelloosheid
Incontinentieproblemen door slecht functionerende zenuwen
Psychische/ psychiatrische problemen: dementie, psychose, autisme

B-criteria (minder specifiek vitB12 tekort)
Haaruitval, slijmvliesproblemen (mond, tong, slokdarm en maag)
Gevoelsstoornissen: doofheid, tintelingen,prikkelingen in handen, voeten en of de tong
Spiertrekkingen (kan ook veroorzaakt zijn door magnesiumtekort)
Verlies van eetlust
Verlaagde vruchtbaarheid bij mannen als vrouwen
Depressiviteit, depersonalisatie (verward, onverschillig, apathisch, afwezig)
Visusklachten door ontsteking of achteruitgang van de oogzenuw.

Als je 3 symptomen hebt uit de A categorie en 2 symptomen uit de B categorie, kom je in aanmerking voor de diagnose vitB12 tekort.

Vormen vitB12:
Er zijn 4 soorten vitB12, maar uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat de best opneembare vormen zijn:
methylcobalamine en adenosylcobalamine (co-enzym B12) Zij zijn beide biologisch actieve vormen die niet meer omgezet hoeven te worden door de maag en darmen. In dit traject kan namelijk veel fout gaan. Zowel methylcobalamine als adenosylcobalamine hebben belangrijke biochemische en therapeutische voordelen in vergelijking met andere niet actieve vormen van B12.

Methylcobalamine draagt bij aan het goed functioneren van het perifere zenuwstelsel, ruggenmerg en hersenen, het goed functioneren van het algehele immuunsysteem en het op peil houden van een gezond homocysteïne gehalte in het bloed.

Adenosylcobalamine draagt vooral bij aan een normaal energieleverend metabolisme en een goed functionerend zenuwstelsel en vermindert vermoeidheid. Adenosylcobalamine speelt een rol bij de vetzuur-, cholesterol- en eiwitstofwisseling, energiestofwisseling en hemoglobine-synthese. Adenosylcobalamine speelt een rol in de opbouw en afbraak van koolhydraten en vetten.

Table1