Specialisaties

Hoewel ik generalistisch begonnen ben in mijn praktijk, d.w.z. in principe alle klachten behandel, heb ik mij in de loop der jaren ook op een aantal gebieden gespecialiseerd. Ik heb daar specifiek mijn bijscholingen en opleidingen op geselecteerd en heb daar inmiddels een ruime ervaring in opgebouwd.

2 belangrijke Specialisaties omvatten Gynaecologie, en (de gevolgen van) vermoeidheid en stemmingsklachten.

Gynaecologie:
Menopauze en acupunctuur
Borstkanker
Menstruatieklachten

Kinderwens:
Kinderwens       Zie ook: Acupuncturist aan het woord
Mannelijke vruchtbaarheidsproblemen
Naast de ziekenhuizen in Deventer-Zwolle, Nijmegen en de vruchtbaarheidskliniek in Hengelo-Enschede, heb ik voor IUI, IVF en ICSI trajecten zeer goede ervaringen met de ziekenhuizen in Amsterdam, België (Gent en Antwerpen) en in Duitsland (Düsseldorf) Voor informatie, adressen etc.: zie “links”

Zwangerschap en bevalling:
Moxatherapie bij stuitligging
Zwangerschapsklachten en Postpartum
In de laatste weken van de zwangerschap is het mogelijk om het Pre-birth protocol te volgen als voorbereiding op de komende bevalling. Dit is vooral voor vrouwen die een eerste bevalling ondergaan een extra steun en voor vrouwen die een belastende ervaring hebben gehad tijdens een eerdere bevalling.In dit protocol krijgen ook de aanstaande vaders tevens een aantal praktische hulpen om de vrouw te ondersteunen.
Pre-Birth acupuctuur
artikel D.Betts
Nog enkele voedingsadviezen en acupressuur punten voor de bevalling: “Met oerkracht de bevalling in”

Stemmingsklachten, vermoeidheid:
Ook door mijn jarenlange ervaring in de reguliere Geestelijke Gezondheidszorg heb ik een specifieke affiniteit met stemmings gerelateerde klachten. Door de maatschappelijke veranderingen en toenemende druk ervaren veel mensen vermoeidheid, somberheid, gebruiken al jaren anti-depressiva  of andere stress gerelateerde klachten. In de uiterste vorm is dit samen te vatten in een Burn-Out. Zie hiervoor ook mijn scriptie

Onverklaarde Klachten:
In de reguliere gezondheidszorg kunnen veel klachten verholpen of verbeterd worden. Helaas is dit lang niet voor iedereen het geval. Vooral mensen met pijnklachten, vermoeidheid, psychische klachten of bijvoorbeeld ongewenste kinderloosheid zonder aanwijsbare oorzaak voelen zich dan onbegrepen en kunnen niet geholpen worden terwijl hun klachten voortbestaan of zelfs verergeren. Omdat de Chinese Geneeskunde gebaseerd is op andere principes en een andere diagnostiek hanteert kan deze in dat geval vaak een uitkomst zijn. Waar er geen anatomische afwijkingen te vinden zijn, is er altijd een energetisch probleem. Daar sluit de Chinese Geneeskunde op aan.
Zie: Onverklaarde klachten