Disclaimer

Verwijzingen naar andere websites:
Deze website bevat verwijzingen (links) naar websites welke worden beheerd door derden. QiZee is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
Verantwoording/aansprakelijkheid:
QiZee heeft deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld. Toegang tot, en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen is voor eigen risico. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten. QiZee is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor evt. schade die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen.
Copyright: Alle rechten voorbehouden:
De gehele inhoud van deze website (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen en andere zaken) zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van QiZee is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken voor enige andere toepassing. Deze website bevat gegevens die zijn beschermd door copyright en door andere wet- of regelgeving inzake copyright van derden en deze zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd.