Chinese Geneeskunde

Onder de Traditioneel Chinese Geneeskunde vallen de volgende disciplines:

  • Acupunctuur
  • Kruidengeneeskunde, voedingsadvies
  • (ZhiNeng)QiGong
  • Tuina of Shiatsu (massage)

In China wordt 60% van de klachten behandeld met kruiden, 20% met acupunctuur een de overige 10% met massage en QiGong. In het westen is dat andersom voor wat betreft de verhouding kruiden (20%) en Acupunctuur (60%)

gele keizer 1Het beroemde Chinese medische handboek is het standaardwerk van de Chinese Geneeskunst van de Gele Keizer, dat 200 v.Chr. geschreven werd. In dit boek worden de grondbeginselen uiteengezet van alle Chinese Geneeskunde die tegenwoordig wordt uitgeoefend. In feite is door de eeuwen heen in de uitvoering niet zoveel veranderd en men gaat er vanuit dat wijsheid met de jaren komt. De gezondheidszorg in de westerse wereld is gericht op het effect op de korte termijn en sluit aan op de klachten die al zijn opgetreden. De Chinese traditie daarentegen zorgt voor een gezondheid op lange termijn en is eerder preventief gericht. D.w.z. het genoemde boek staat vol wetmatigheden over de invloeden van bijv. het weer, de seizoenswisselingen, stress, aangeboren constitutie, voeding etc. Als deze invloeden te lang duren of te intens zijn, geeft dit specifieke effecten op de gezondheid. In de Chinese Geneeskunde wordt gezondheid gedefinieerd als “het vermogen van ons lichaam om de schadelijke invloeden te weerstaan”.

kp boom bomenAls we naar een boom kijken, kun je zeggen dat de bladeren de uitkomst zijn van hetgeen uit de wortels, via de stam en de takken naar buiten komt. Wanneer de bladeren te vroeg verkleuren of afvallen, ofwel de klachten zichtbaar of voelbaar worden gaan we naar een arts of psycholoog die ons op dat niveau helpt. Je zou kunnen zeggen dat de wortels onder de grond onze aanleg, onze constitutie is en de stam onze geschiedenis en ontwikkeling. Afhankelijk van de omstandigheden waaronder de boom in zijn geheel (on)voldoende voeding, zonlicht, ruimte etc. heeft gehad zal dit tot uitdrukking komen in de kwaliteit van de bladeren, ofwel onze lichamelijke situatie. In de Chinese Geneeskunde wordt daarom, naast de klacht ook altijd gekeken naar de oorzaak van de klacht, de kwaliteit van de bodem, de wortels, of zich een dikke stam heeft kunnen ontwikkelen of juist niet en dat geeft een voorspelbaar beeld van de klachten die op langere termijn tot ontwikkeling kunnen komen. In de behandeling wordt daarom niet alleen de klacht zelf behandeld, maar ook de oorzaak van de klacht. Je zou kunnen zeggen dat ook de weerstand op dat specifieke deel wordt versterkt of aangevuld. Dit voorkomt dat een klacht naar verloop van tijd weer terugkomt of zich op een andere wijze laat zien.

Visie op ziekte en Gezondheid:
In de Chinese Geneeskunde is de definitief van gezondheid als volgt: “het vermogen van een organisme om op een gepaste wijze te reageren op alle uitdagingen, invloeden, impulsen, op een manier die het behoud van evenwicht en integriteit veilig stelt“.
Ziekte betekent dus een onvermogen van het lichaam om zich aan te passen aan een verstoring van het totale evenwicht. Deze verstoringen in het evenwicht zijn noodzakelijk omdat anders geen groei, leven en ontwikkeling mogelijk is. Dit kan van binnenuit veroorzaakt worden (groei, stress, verkeerde voeding etc.) of van buitenaf komen (wind, koude, dreiging, trauma etc.) Een gezond lichaam kan deze veranderingen / verstoringen normaal gesproken opvangen en verwerken. Wanneer afweermechanismen echter verzwakt zijn of de ontregelende factor te lang duurt, raken reserves uitgeput en kan ziekte ontstaan.

Een uitgebreid naslag werk vind u in de  THE FOUNDATIONS OF CHINESE MEDICINE